Sign In

 Anasayfa

güncelleme: 25.3.2017 12:11

            Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Orta Doğu ve Kafkas ülkeleri ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik alanlarda bilimsel araştırmalar yaparak bu ülkelerle Türkiye arasındaki işbirliği, iletişim ve bilimsel dayanışmayı geliştirmek amacıyla 15. 01. 2014 tarihinde kurulmuştur.

            Vizyonumuz ulusal ve uluslararası düzeyde, araştırıcı ve inceleyici eğitim veren, sosyal bilim alanında, özellikle Uluslararası İlişkiler ve Türkoloji dalında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

 Müdürün Mesajı

​​​​​ ​​

Duyurular

  • Konferans Duyurusu

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi