Sign In

 Ameliyathane Hizmetleri Lab.

güncelleme: 29.4.2017 18:54

Laboratuvarımız; sektörün gerektirdiği ameliyathane teknikerlerini en üst bilgi ve beceri düzeyinde yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Yaşam bulgularının takibi ve kayıt edilmesi, cerrahi hasta güvenliği, ilaç hazırlama ve uygulama yöntemleri, hasta pozisyonları ve silme teknikleri, steril yıkanma, giyinme ve soyunma, cerrahi set hazırlama, steril paket açma ve kapama gibi uygulamalar öğrenci tarafından tatbik edilmektedir.

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu