Sign In

 LED Aydınlatma Laboratuvarı

güncelleme: 29.4.2017 18:47

Uluslararası akredite işlemlerini tamamlamış Türkiye’nin ilk üniversite LED Laboratuvarı 2012 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve özel sektör ortaklığında kurulmuştur. Bu laboratuvarda LED aydınlatma sistemlerinin ısıya, neme, fiziksel darbelere ve çeşitli bazı çevresel faktörlere karşı olan dayanıklılık testleri yapılır. Bu testlerin yanı sıra LED aydınlatma sistemlerinin 4 pi uzaya yaydığı ışık akısı yoğunluğu ölçümleri yapılır.

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu