Sign In

 Anasayfa

güncelleme: 6.9.2017 16:36

İstanbul Aydın Üniversitesi

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Son yıllarda iletişim alanında teknolojinin gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte “yeni medya”ya bağlı teknolojiler dünyada önemli bir endüstri koluna dönüşmüştür. Dolayısıyla yeni medya bağlamında akademik yaklaşım, kuram ve uygulama alanlarının geliştirilmesi gereksinimi doğmuştur. “Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi”yle bu gereksinimin karşılanması amaçlanmaktadır. Merkez’de; alanla ilgili bireyin yaşadığı sorunsallara çözüm üretebilecek, etik değerlere bağlı, dünya ve ülke gerçekleri bağlamında yeni medya okuryazarlığı ve dinamiklerinin (sosyal medya- sosyal ağlar – dijital mecralar) bilimsel olarak incelenmesi ve yapılan araştırma-inceleme sonucunda çıktıların bilimsel nitelikli rapor ve makalelerle kitlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Merkez’de alanla ilgili bilimsel nitelikli kuramsal bilgilerin yanı sıra sosyal medya alanında özgün çalışmaların, yaratıcı projelerin ve türevlerinin planlanması, hazırlanması, eğitimlerin verilmesi, pazarlanması süreçlerinin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi konusunda uygulama ve araştırmalar yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda; Merkez’in özellikle “yeni medya” alanında bu bölümlerde uygulanan eğitim öğretim programlarına ve bilimsel araştırmalarına yönelik akademik destek sağlaması planlanmaktadır.

 Müdürün Mesajı

İAÜ; teknoloji üreten platformları kurarak sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan bilimsel araştırmaları ve uygulamaları hayata geçiriyor. Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi; kendini yenileyebilen, günümüzün en son teknolojislerini aldıkları eğitimlerle deneyimleyebilen, bu teknolojilere uygulama ve içerik üretebilen geleceğin yeni medya uzmanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu hedefler doğrultusunda kurulan VRlab ile geleceğin dijital iletişim uzmanları gerçeğin sanal olarak temsilini sağlayan teknolojiler üretilecektir.
​​​​​ ​​
  
Aciklama
  

İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Arsenal Soccer School Türkiye’de eğitim alan geleceğin futbolcularını ağırladı. VR laboratuvarımızda genç yeteneklere “Sanal Futbol Deneyimi” sunulmuştur.

http://vrlab.aydin.edu.tr/2017/07/20/gelecegin-futbolculari-boyle-yetisiyor/

  

​Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Yenğin'in "Sosyal medya özgürlük mü, yeni hegemonya mı?" isimli yazısı Digitalage Eylül - 2017 sayısında yayımlandı.

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi