Sign In

 Diyaliz Laboratuvarı

güncelleme: 29.4.2017 19:01

Laboratuvarımızda bulunan Konvensiyonel Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Maketi gibi cihazlarla diyaliz uygulaması gerektiren hastalıklarda; hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının takibinin yanında hasta ve yakınlarının diyaliz uygulaması konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında öğrencilerimize uygulama olanağı sağlanmaktadır.

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu