Sign In

 Hasta Smilasyon Laboratuvarı

güncelleme: 29.4.2017 19:06

Yatan hasta odası şeklinde kurgulanmış, yatan hasta profilleri simüle edilerek, mesleki yaklaşım, ilgili hastadan öykü alma becerisi, fizik muayene becerisi, mesleki karar verme, tedaviyi planlama, aletleri kullanma becerisi, konsültasyon becerisi gibi konularda deneyim artırıcı eğitimlerin verildiği laboratuvarlardır.

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu