Sign In

 Poliklinik Smilasyon Laboratuvarları;

güncelleme: 29.4.2017 19:19

Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimi için ayaktan hasta bakım polikliniği şeklinde kurgulanmıştır. Kendine özgü bilgisayar donanım ve yazılımı ile Öğrencilerin simüle hastalarla görüşmelerini kaydeden, arşivleyen, hastane bilgi işletim sistemi ile daha etkin ve verimli çalışmaya olanak sağlayan laboratuvarlardır.

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu